Badanie produktu

W niektórych przypadkach może zajść potrzeba weryfikacji produktu wystawionego do sprzedaży. Takie badanie jest przeprowadzane przez Serwis (w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania produktu), a odbywa się pod kątem zgodności z treścią Ogłoszenia. Sprawdzane są m.in. :

  • jakość produktu
  • oryginalność pochodzenia
  • występowanie ewentualnych wad
  • czynniki wpływające na poziom satysfakcji Kupującego.

O wyniku badania obie strony – Kupujący i Sprzedawca – są informowani mailowo.

W razie negatywnego wyniku badania Sprzedawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów przesyłki produktu.