Rozliczenia

Cena produktu, który wystawiasz na sprzedaż, jest ceną brutto, ponieważ obejmuje (oprócz podatków i dodatkowych kosztów) marżę, czyli prowizję należną Serwisowi ChosenBy:

  • marża jest uwzględniana automatycznie w cenie w chwili wystawienia produktu
  • jest pobierana wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży
  • jej wysokość wynosi 30% ceny końcowej

Jeżeli kupujący nie dokona zwrotu zakupionego produktu serwis ma obowiązek w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia produktu Kupującemu dokonać płatności przelewem na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy.