Rozliczenia

Cena produktu, który wystawiasz na sprzedaż, jest ceną brutto, ponieważ obejmuje (oprócz podatków i dodatkowych kosztów) marżę, czyli prowizję należną Serwisowi ChosenBy:

  • marża jest uwzględniana automatycznie w cenie w chwili wystawienia produktu
  • jest pobierana wyłącznie w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży
  • jej wysokość wynosi 30% ceny końcowej
  • nie podlega zwrotowi w razie:

- anulowania zamówienia- wygaśnięcia Umowy sprzedaży,

- gdy produkt zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodów niezależnych od Serwisu.

W terminie 5 dni od daty złożenia Zamówienia Kupujący jest obowiązany dokonać płatności:

  • przelewem na podany rachunek bankowy.

Natomiast Serwis ma obowiązek w ciągu 5 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży dokonać płatności:

  • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.