Zwroty i reklamacje

Sprzedawca i ChosenBy są zobowiązani dostarczyć Kupującemu produkt bez wad (w stanie zgodnym z opisem zamieszczonym w Serwisie).

Jeśli produkt będzie miał wadę fizyczną lub prawną Kupujący może złożyć reklamację.
Możesz składać reklamacje na 2 sposoby:

  • pisemnie, na adres: ul. ChosenBy sp z o.o. 00-533 Warszawa, ul. Mokotowska 63/LU23
  • w formie elektronicznej, na adres e-mail: [email protected]

W opisie reklamacji postaraj się podać:

  • informacje o produkcie, którego reklamacji dokonujesz
  • rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości
  • Twoje dane kontaktowe

Podane wymogi mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Ustosunkujemy się do reklamacji najszybciej jak to będzie możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Bez względu na postępowanie reklamacyjne masz prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji niezbędne będzie dostarczenie do nas produktu, poprosimy Cię o jego przesłanie na wskazany adres (pokryjemy koszt przesyłki).